Wir erhoffen uns typvolle Welpen Ende November

Hündin: Giny Takamara of Akashi-Kaikyo
Rüde: Miyamoto Go Saisho No Hoshi